שבילי פנחס

מאמרים על התורה ומועדי השנה על דרך פרד"ס מאת הגאון רבי פנחס פרידמאן שליט"א

להורדת מאמרים משנים קודמות

לחץ כאן להירשם לרשימות התפוצה של שבילי פנחס

ניתן להשיג שוב הספר הנפלא מבית "שבילי פנחס"

ספר "כדאי הוא רבי שמעון"
על עניני ל"ג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי
 

מכיל ס"ח מאמרים
על קדושת היום של ל"ג בעומר,
קדושתו וגדולתו של רבי שמעון בר יוחאי,
מלוקטים מהספרים הקדושים בדרך פרד"ס.
בלולים ברעיונות בדרך עבודה השווה לכל נפש

הזמנה עד לבית:
בארץ ישראל: http://www.sefer.org.il/kdai-hu-rabi-shimon

באירופה: https://www.lehmanns.co.uk/kdai-hu-rebi-shimon