שבילי פנחס

מאמרים על התורה ומועדי השנה על דרך פרד"ס מאת הגאון רבי פנחס פרידמאן שליט"א

להורדת מאמרים משנים קודמות

לחץ כאן להירשם לרשימות התפוצה של שבילי פנחס

הזמנה עד לבית:
בארץ ישראל: http://www.sefer.org.il/shvileipinchasbereishis1

באירופה: https://www.lehmanns.co.uk/shvileipinchasbereishis1 

בארצות הברית: https://www.zbermanbooks.com/shvileipinchasbereishis1